Aikido Vlaanderen

Een woordje uitleg over AIKIDO Vlaanderen vzw

Visie

De federatie is opgericht met als enige doel samenwerking te bevorderen tussen verschillende clubs in een open geest.

Met samenwerking wordt bedoeld dat men voor verzekering kan beroep doen op de federatie, dat men welkom is op de activiteiten van de aangesloten clubs, dat men kan deelnemen aan gezamenlijke evenementen.

Voorts is het een grote vriendenkring.

Boekhouding

De boekhouding van de federatie is openbaar en het budget is bewust beperkt. Het doel is de verplichtingen tot een minimum beperken en de club- en ledenbijdragen zo laag mogelijk houden.

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, de vergaderingen vinden plaats na stages of gezamenlijke lessen dus verplaatsingskosten, eten en drank en dergelijke meer zijn niet door de federatie betaald.

Uitnodiging aan de aanverwante krijgskunsten

De AIKIDO Vlaanderen federatie staat in zijn werking open voor Budo clubs dwz “krijgskunsten” in brede betekenis (ALLE krijgskunsten minus de gevechtssporten*).

Uitwisseling met Judo, Kyudo, Kendo, Iaido, Jodo, Aikibudo, Jujutsu en Hapkiyusul zijn leerrijke ervaringen gebleken voor alle deelnemers.

Verzekerd bij FROS

De clubs en de leden aangesloten bij AIKIDO.Vlaanderen verzekeren zich via de “Federatie voor Recreatie en Omni-Sporten” of FROS, waardoor de leden in parallel met de verzekering kunnen deelnemen aan sportkampen, -vakanties, – weekends, -meerdaagse, – events, …

De FROS is erkend door SPORT.Vlaanderen en onder de BUDO koepel worden o.a. gezamenlijke activiteiten georganiseerd.