activiteiten

Activiteiten Technische Commissie

Dan Junbi

Drie keer per jaar organiseert de Technische Commissie een Dan jumbi, of voorbereiding op het Dan-examen.

Hierbij wordt aandacht besteed aan het programma (wat) en aan de vereisten inzake niveau (hoe).

Alle Aikidoka’s, ongeacht hun graad, worden op deze trainingen uitgenodigd. Een kandidaat volgt minstens 3 Dan jumbi’s voordat de technische commissie hem/haar uitnodigt voor een examen.

Dan Shikken

Op het einde van het jaar organiseert de technische commissie een Dan Shikken waarbij de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden worden uitgenodigd om het eerste deel van het examen af te leggen.

Indien de kandidaat in zijn examen slaagt zal hij worden uitgenodigd om op de eerstvolgende Kagami biraki een proefles te geven waarvoor de kandidaat van de technische commissie een opdracht krijgt.

Meer info: dieter@aikido.vlaanderen