Verzekering

Alle aangesloten leden zijn verzekerd via de Budokoepel van de FROS.

De verzekering loopt van 1 januari tot 31 december of van 1 september tot 31 augustus.

De aansluiting van het lid bij de federatie kost 15 euro (t/m 15 jaar) en 25 euro (ouder dan 15 jaar) dit is inclusief bovengenoemde verzekering. Diploma houders van de Vlaamse Trainer School betalen 12 euro.

De lidgelden worden gebruikt om “blanco” inschrijvingen te verzekeren (dit is voor mensen die in uw club de eerste lessen komen meetrainen en dus wel al een risico zijn (voor de verzekering) maar nog niet betaalden en om activiteiten te organiseren (Kagami Biraki, Dan shikken, …).

Meer info zie www.fros.be

De verzekeringspolis: FROS Polis.pdf

Het ongevalsaangifteformulier: FROS Amateursportfederatie.pdf