Dangraden

Dan graden binnen (en buiten) AIKIDO Vlaanderen

We hebben gemerkt dat het nodig is naar buiten te treden met enige verduidelijking ivm de visie op examens die wij onze leden bieden.

Om onze visie te verwoorden ga ik gebruik maken van de woorden van Alain Peyrache die ons, gedurende anderhalf uur, vertelde wat zoal de verschillen zijn tussen de “Joods-Chirstelijk” Westerse levensvisie en de Oosterse. (Wat botweg neerkomt op goed-kwaad vs. yin-yang; maar dat is voer voor een eigen hoofdstuk).

Ik zal me hier trachten te beperken tot wat van toepassing is op examens. De rest kan je vinden in enkele schitterende boekjes van zijn hand.

Carrière bouwen in een dojo

Een Japanse dojo wordt gerund als een bedrijf en uw graad bepaalt uw verantwoordelijkheden binnen de organisatie (Heb respect voor de oudere en zorg voor de jongere, lees ook “sempai-kohai” artikels op deze site). Dwz je komt binnen met een sollicitatie en maakt (al dan niet) carrière. Maar als je een hoge functie hebt bij je bedrijf en je wil liever werken bij een ander bedrijf dan zal je toch opnieuw moeten solliciteren en dan zal de directie van je nieuwe bedrijf u een overeenkomst aanbieden volgens de daar geldende afspraken en een functie aanbieden in overeenstemming met uw capaciteiten.

Als je daarentegen binnen hetzelfde bedrijf overstapt van het ene filiaal naar het andere dan loopt uw (arbeids)overeenkomst gewoon door.

Wel, met uw budo-graden is het niet anders.

Toegepast op kyugraden: Kyugraden worden verleend door de sensei van je club en zijn (behoudens andere afspraken) niet overdraagbaar naar een andere sensei/club.

In je nieuwe club ga je terug aan de deur zitten en je draagt een witte gordel tot de sensei je zegt “tiens, je hebt al wat ervaring in Aikido? Wat was uw vorige graad?” Dàt is uw sollicitatie. Dan krijg je uw startgraad, verleend door uw nieuwe sensei.

Vaak worden binnen een federatie de kyugraden van de aangesloten clubs wel onderling erkend, maar dat is omdat de sensei elkaar normaal gezien ook (er)kennen. Echter: ga er in principe van uit dat kyugraden clubgebonden zijn.

Vraag u echter ook af waarom je van club verandert en óf het wel zinvol is je graad mee te willen nemen.

Toegepast op dangraden: Dangraden worden verleend door een shihan of verkregen binnen een federatie (verleend door de examencommissie) en zijn (behoudens andere afspraken) niet overdraagbaar naar een andere shihan/federatie.

Als je sandan bent in judo krijg je toch ook niet meteen een sandan in aikido? En omgekeerd? Al zal het voor een sandan judoka wel niet zo lang duren als voor een budo-leek om “carrière” te maken in de nieuwe dojo of federatie. Als je sandan bent in Iwama-aikido ben je geen sandan in Aikikai, en omgekeerd. Als je sandan bent in Frankrijk ben je geen sandan in Nederland, en omgekeerd. Als je Sandan bent in de ene Aikikai federatie ben je geen Sandan in de andere, tenzij je graad ook erkend is door Hombu dojo.

Mijn aikido is niet jouw aikido

Aikido beoefen je om jezelf te ontplooien, niet om beter te zijn dan een ander, wel om beter te worden dan je zelf nu bent. Als je snel een zwarte gordel wil hebben dan is aikido zeker niet een logische keuze. Decatlon (de winkelketen, niet de discipline) is dan de makkelijkste weg. Maar wat is de waarde van uw zwarte gordel? ± €1/m. Graag een certificaat erbij? Die vind je op internet. Voor de prijs van 1 jaar sportverzekering heb je een zwarte band èn een ècht certificaat.

De waarde van uw graad is niet afhankelijk van de graad van een andere aikidoka maar is een teken van appreciatie van uw sensei.

Als het voor u belangrijk is om uw examen af te leggen op de tatami van de Honbu Dojo dan is dat een perfect te realiseren ambitie.

Is het voor u belangrijk om examen af te leggen voor die ene welbepaalde shihan die meer dan de anderen uw hart heeft beroerd dan volg je die desnoods tot in Nieuw-Zeeland. Ook dat is een realiseerbare ambitie.

En als graden u helemaal niks interesseren dan is dat een even nobel streven.

Aikido is een weg, met obstakels, zijwegen, dwaalsporen, maar ook mooie ervaringen, vriendelijke medereizigers,… er staan wel souvenirwinkeltjes op maar geen tolhuisjes.

Erkenning van uw federale graden door andere federaties

Elke federatie erkent echter enkel haar eigen graden (en de graden van de Aikikai so Honbu Tokyo) en zo hoort het ook te zijn.

Ook AIKIDO Vlaanderen erkent de graden erkend door de Honbu dojo maar heeft ook eigen graden voor leden die geen examens wensen af te leggen buiten de eigen federatie.

De federale graden van AIKIDO Vlaanderen worden niet erkend buiten de federatie, daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Zoekt een yudansha erkenning van zijn graad binnen uw organisatie dan doet deze voor u een examen, meestal na maar soms ook voor het examen binnen de eigen federatie.

Dat wil echter niet zeggen dat wij binnen onze federatie rare zijwegen volgen & naar het buitenland vluchten om daar onze Hombu diploma’s te bekomen. Wij willen juist benadrukken dat een Aikikai examen/diploma juist meer is dan een papiertje waar geld voor betaald is. Een graad, vanuit het typisch Japans gebruik, en met het nodige respect & etiquette, is waardevol voor zij die de weg willen volgen van een shihan die men persoonlijk erg kan waarderen & appreciëren én die erkend is door Hombu dojo.

Zo is het dus perfect mogelijk om binnen onze organisatie officiële Aikikai diploma’s te bekomen die wereldwijd, binnen andere Aikikai organisaties, erkend worden en we staan ook vanuit die visie open voor andere shihan. Daarom worden diversiteit van stages gepromoot, zo wordt deze visie ook doorgeven aan onze leden.

Zo beogen we constructief met Aikido bezig te zijn over de club, federatie, landsgrenzen heen en willen we met iedereen een aangename band opbouwen.

Vragen of opmerkingen

Mocht er, ondanks mijn beste poging, toch nog onduidelijkheid zijn tov de examens die wij onze aikidoka’s bieden dan lees ik graag uw vraag of reactie op info@aikido.vlaanderen